هیوستون راکتس - گلدن استیت وریرز / 3 ژانویه 2019

فول گیم هیوستون راکتس - گلدن استیت وریرز / 3 ژانویه 2019