علف کش قوی مزارع گندم | آتلانتیس دبلیوجی | Atlantis WG

علف کش Atlantis WG قویترین علف کش موجود برای کنترل موثر تلخه و علف دم روباهی باریک به صورت پس رویشی در مزارع گندم زمستانه می باشد که می تواند طیف وسیعی از علف های هرز پهن برگ را نیز کنترل نماید.این علف کش که ترجیحا در پاییز استفاده می شود،کاربرد بسیار ساده ای دارد و در زمینی که از این علف کش برای سمپاشی استفاده شده باشد،می توان جو زمستانه،کلزای زمستانه و گندم زمستانه را سال بعد کشت نمود.
www.ariasabz.com
شماره های تماس: 09146740450-09149643764