آخرین اخبار از واکسن کرونا

شیوع گسترده ویروس کرونا و آمار بالای مرگ و میر سبب شده است تا برخی کشورها واکسن این بیماری مهلک را بسازند. انتظار می رود کشور ما هم هرچه سریعتر این واکسن را ساخته و یا آن را تهیه کند و مردم از این کابوس مرگبار رهایی یابند.