دستگاه گلدوزی صنعتی چند کله

دستگاه های گلدوزی 12 کله پالس کو
این دستگاه قابلیت گلدوزی صنعتی روی کلیه پارچه ها را دارد.
سرعت بسیار بالایی هنگام گلدوزی دارد
در روز می تواند 24 ساعته کار کند و طراحی ظاهری زیبایی دارد
شماره های تماس:
0915314003705138849952