پلاگین Cartoon Maker

شما با استفاده از این پلاگین قادر خواهید بود عکس های خود را به صورت عکس های کارتونی در بیاورید و با استفاده از یک شبکه عصبی برای تشخیص چهره و به صورت هوشمندانه می تواند عکس های شما را تبدیل کند.

برای در اختیار داشتن این پلاگین از لینک زیر استفاده کنید:

https://learndigitalplus.com/cartoon-maker/#1602488476260-1b19afe9-2793