اجرای محدودیت‌ های کرونایی از روز شنبه

رئیس جمهور در نشست هیات دولت امروز ۲۸ آبان ماه گفت: شهر‌هایی که وضعیت قرمز دارند، تعطیل خواهند شد.