واکنش تند افشین پیروانی به صحبت های عضو هیات مدیره استقلال

واکنش پیروانی، سرپرست پرسپولیس به اظهارات نظری، عضو هیات مدیره استقلال