علف کش اختصاصی برای مزارع گندم و جو | ویگون | Vigon

علف کش بسیار قوی ویگون علف کشی از دسته علف کش های تماسی و پسماندی می باشد که به صورت پیش رویشی و پس رویشی برای کنترل موثر علف های هرز پهن برگ و باریک برگ مزارع گندم و جو به کار می رود.
www.ariasabz.com
شماره های تماس: 09142973005- 09354406776-09149643764