ازن ژنراتور

ازن ژنراتور

امروزه یکی از اصلی ترین سیستم های که درگندزدایی و ضدعفونی کردن آب و فاضلاب مورد توجه بسیار بالایی قرار گرفته است استفاده از دستگاه ازن ژنراتور می باشد. که به دلیل نداشتن موادشیمیایی و زیان آور برای انسانها و یا جانوران درتمامی کشورهای پیشرفته جایگزینی مناسب کلرزن مایع و کلرزن گازی قرارگرفته است. به تازگی با توجه به شناخت و آشنایی با قابلیت های دستگاه ازن ژنراتور تمایلی زیادی به استفاده از این سیستم و جایگزینی با سایر روش های گندزدایی موجود را دارند. استفاده دستگاه ازن ژنراتور به جای استفاده از پکیج تزریق کلر یا سیستم های الکترولیز دراستخرهای شنا مورد استفاده قرار میگیرد. عوارضی از قبیل خشکی و سوزش پوست و چشم و حساسیت تنفسی بعضی از انسانها به بو و خاصیت کلر بیشتر استخرهای شنا و تفریحی بابت ضدعفونی آب استخر رو به استفاده از دستگاه ازن ژنراتور آورده اند. این نوع سیستم ها با توجه به قیمت بالای که در ابتدا برای استفاده کنندها دارد ولی به مرور زمان از نظرصرف هزینه بسیار پایین تر از کلرزن مایع می باشد.