رهبر انقلاب: با آنکه می‌توانستیم، در راه ساخت بمب اتم وارد نشدیم!

رهبر انقلاب: با آنکه می‌توانستیم، در راه ساخت بمب اتم وارد نشدیم!