10 راهکار nlp برای خلق آینده مثبت

همه ما باید قادر باشیم تا برای مدیریت فراز و نشیبهای غیرقابل اجتناب در آینده، آمادگی بیشتری داشته باشیم.
شناخت نیازهای احساسی،‌پذیرش نیاز به تعلق داشتن، تمرکز بر تواناییها، رفع تنشهای طولانی مدت، زندگی در زمان حال، ابراز احساسات و ... در مسیر پرتلاطم زندگی به ما کمک می کنند.
مهدی عرب زاده مدرس و مربی nlp

"وبسایت آکادمیک ان ال پی"