آموزش چندین ترفند ساده شعبده بازی

چندین ترفند جالب شعبده بازی و روش انجام آن که با تردستی می توانید حسابی خود و اطرافیانتون رو سرگرم کنید