پرت کن ماشین تزریق پلاستیک بادی کاتر ماشین بادی

پرت کن دستگاه تزریق بادی برای جدا کردن پرت اطراف بطری به کار برده میشود بطری تولید شده با روش بادی همیشه همراه پرت است که با استفاده از قسمت های برش که روی قالب طراحی شده پرت آن از بطری تا حدودی جدا میشود یا بهتره بگوییم ضخامت اتصال به حداقل می سد و سپساین دستگاه از قسمت مربوطه پرت را جدا میکند.
https://abtinplast.com/neck-trimmer/
http://tazrighplastic.com/