کرونا و تغییر سبک زندگی

با توجه به شیوع کووید_۱۹ یلدای امسال را به صورت مجازی برگزار کنیم تا آمار کرونا صعودی نشود.