آذرلوله رتبه اول علمی آموزشی و تدوین استاندارد از انجمن پی وی سی سال98

به پاس همراهی و وفا داری شما بزرگواران و به نمایندگی از خانواده آذرلوله سرکار خانم مهندس آیدا کرمی موفق به دریافت رتبه اول در بخش علمی ،فنی و آموزشی و تدوین استانداردها از انجمن لوله و اتصالات پی وی سی در آذرماه 98