معرفی ده فیلم سینمایی نا امید کننده قرن

فیلم‌هایی هستند که از نظر کیفیت یا فرم سینمایی ضعیف عمل می‌کنند، فیلم‌هایی هم هستند که شاید از نظر سینمایی به سلیقه‌ی ما نخورند، ولی در این مطلب ما به فیلم‌هایی پرداختیم که به‌سادگی ما را نامید کرده‌اند.