احتمال باز نشدن مدارس تهران تا پایان پاییز

یکی از اعضای ستاد مقابله با کرونای تهران گفت: ستاد مخالف بازگشایی حضوری مدارس تهران حداقل تا پایان فصل پاییز است و آموزش دانش‌آموزان باید از طريق روش‌های تلویزیونی، سامانه شاد و بسته‌های آموزشی انجام گیرد.