بدشانس‌ ترین سارق طلا فروشی

یک سارق مسلح به دلیل گیر کردن اسلحه‌اش در هنگام شلیک، به دام افتاد.