دانلود زیرنویس فارسی فیلم Ode to Joy

این فیلم داستان زندگی مردی به نام چارلی را به تصویر می‌کشد که نوعی بیماری کاتاپلکسی دارد و به همین دلیل او در لحظات احساسی زندگی‌اش دچار نوعی حمله می‌شود و به خواب فرو می‌رود. او یک روز تصمیم می‌گیرد تا راهی برای درمان بیماری‌اش پیدا کند. اما اتفاقی باعث می‌شود تا زندگی‌اش دچار تغییراتی شود که…
""برای دانلـــود زیــــرنویــس فارسی این فیلم ایـنجا کلیــک کـنـیـد""
Subd.ir
Subd.ir
Subd.ir