بیمار کرونایی چه مدت ناقل است؟

میر سیدی در گزارشی درباره مدت زمان استراحت و قرنطینه ناقلین کرونا گفت: بیماران کرونایی باید بدانند تا زمانی که مدت زمان بیماری آن‌ها تمام نشده است ناقل بیماری هستند و تا ۱۰ روز باید در خانه بمانند.