مرحله اخر ماسک روغن ارگان

این فرآیند را یک بار در هفته یا در صورت لزوم تکرار کنید. شما می توانید هر زمان که بخواهید موهای خود را دوباره احیا کنید، از ماسک موی روغن آرگان استفاده کنید. برای نتیجه بهتر، این کار را 2 تا 4 بار در ماه، بر اساس نوع مو و نیازهای خود انجام دهید.

• با گذشت زمان، روغن آرگان می تواند موهای شما را تقویت و نرم کند و همچنین رشد مو را افزایش دهد.https://mag.mahtateb.com/