سرگذشت مایکل فلپس قهرمان افسانه ای شنای جهان

در این ویدیو با سرگذشت جالب قهرمان اسطوره ای شنا " مایکل فلپس" آشنا خواهید شد.این ویدیو توسط سایت تخصصی شناآنلاین www.shenaonline..ir منتشر شده است.