با علف کش اگزادیازون به جنگ علف های هرز بروید

اگزادیازون علف کشی قوی است که برای نابودی علف های هرز پهن برگ و باریک برگ در مزارع برنج و پیاز مورد استفاده قرار می گیرد. این علف کش در مزارع برنج، علف های هرز را همچون: سوروف، اویارسلام، لوییف قاشق واش، تیرکمان آبی، سیرپوس، عدسک آبی و سل واش را از بین می برد و در مزارع پیاز می تواند علف های هرز زیر را نابود کند. پیچک، انواع تاج خروس، سوروف، انواع ارزن وحشی. برای خرید این علف کش با آریا سبز تماس بگیرید. 09149643764 و 09146740450 _ www.ariasabz.com