شامپو دیفنوترین، درمان اساسی شپش و تخم شپش | D - phenothrin

راه های زیادی برای درمان شپش وجود دارد اما یکی از بهترین راه های درمان شپش سر که کاملا ایمن بوده و به سرعت شپش های سر و تخم های آن ها را ریشه کن می کند، استفاده از شامپو ضد شپش دی فنوترین است. این شامپو برای افراد بالای دو سال مناسب است و تمامی افراد خانواده می توانند از آن استفاده کنند. زیرا معمولا شیوع شپش در یک خانه کاملا آسان است! شامپو دی فنوترین یک شامپوی خارجی است که در مدت زمان کوتاهی منجر به ریشه کنی شپشها در سر فرد مبتلا می شود. برای خلاصی سریع از شپش ها با میهن سم تماس بگیرید. 09145562020 و 04432251817 - www.mihansam.com