طنز استاد استادان، برنامه دوازدهم «شعر بَع‌بَع»

برنامه دوازدهم «شعر بَع‌بَع»
برنامه‌ای طنز در حوزۀ فرهنگ، هنر و اجتماع با دیدگاه انتقادی، آموزشی و #طنزآگاهی.