علف کش پرول، تضمین دهنده ریشه کنی قطعی انواع علف هرز مزرعه سیب زمینی

ریشه کن کردن علف های هرز باریک برگ و پهن برگ یکساله در مزارع سیب زمینی با استفاده از علف کش پرول، کار چندان سختی نیست. ااین علف کش دارای فرمولاسیون میکروکپسوله است و این فرمولاسیون پیشرفته بر پایه آب باعث می شود که این علف کش پایداری بسیار بیشتری در شرایط نامساعد محیطی از خود نشان دهد. با آریا سبز تماس بگیرید. 09149643764 و 09146740450 _ www.ariasabz.com