نحوه دریافت ارز مسافرتی

سخنگوی بانک مرکزی در رابطه با نحوه دریافت ارز مسافرتی گفت : مسافران خارج از کشور علاوه بر داشتن مدارک لازم باید به شعبات بانک ملی در داخل شهر مراجعه کنند.