آموزش ساخت روبات خدمتکار در موسسه روباتیک اسپروز

آموزش تخصصی ساخت روبات از گروه سنی ۴ سال به بالا
مشاوره و تعیین سطح رایگان با پیامک عدد ۹ به ۰۹۱۹۹۱۱۶۰۷۸