فیلم Murder Manual 2020 راهنمای قتل با زیرنویس فارسی

داستان فیلم راهنمای قتل
فیلم راهنمای قتل (Murder Manual) درباره زن جوانیست که در یک سیرک اسیر شده و شوهرش باید برای نجات او چاره ای بیندیشد.