کارگاه نهج البلاغه در خانه- حکمت اول-1

کارگاه نهج البلاغه در خانه- حکمت اول
با موضوع : اجتماعی
معاونت فرهنگی و دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
مدرس حاج آقا محمودی