دیرین دیرین - گراهام وی (خنده بازار)

این قسمت گراهام وی زندگی الکساندر گراهام وی رو ببینیم و از آن درس بگیریم!

دیرین دیرین

کلیپ فان , کلیپ خنده دار , فان , طنز , دیرین دیرین