امام جمعه بغداد: باید طرح علما در عراق ساقط کردن آمریکا و مزدورانش باشد.

آیت الله مجاهد سید یاسین الموسوی در دفتر مقام معظم رهبری در نجف اشرف: ای علمای اسلام، باید طرح شما در عراق ساقط کردن آمریکا و مزدورانش باشد.