زندگی چیه؟

به قول نوید_محمدزاده خدا خودش شخصا زندگیمون رو برامون چیده .

فقط انتخاب های ما هست که تعیین کننده هست ‌ ‌