تفاوت سنسور pnp و npn

تفاوت سنسور pnp و npn موضوع این آموزش برق صنعتی در کالنجی است و به این دو سنسور میپردازیم.
توضیحات کامل تر در لینک زیر موجود است.
https://kalengi.ir/pnp-npn/