چگونگی از بین بردن بخار چراغ خودرو !!

تیم ماشین پلاس در این ویدیو با راهکاری خیی ساده به شما آموزش میدهد که بتوانید بخار چراغ های جلویی رو از بین ببرید و چراغتون دید بهتری به شما بدهد.

https://mashinplus.com/