کارهایی که یک خانم با وقار و با شخصیت نباید انجام دهد!

چه کارهایی را نباید یک خانم باشخصیت و با وقار انجام دهد ؟

برای بعضی افراد رعایت اصول و آداب معاشرت قدیمی شده است اما رفتار خوب و مناسب هیچ وقت کهنه نمیشود...
اگر میخواهید تصویری خوبی از خود بعنوان یک زن در جامعه داشته باشید باید بدانید که بعضی کارها و رفتارها را نباید انجام دهید چون جلوه خوبی به شما نمیدهد..در این ویدیو اشتباهاتی را برای شما عنوان میکنیم که هرگز نباید مرتکب آنها شوید...
1- استفاده از لباس های تقلبی و بی کیفیت
2-اشتباهات دنیای مد
3-خمیده بودن
4-بی ادبی و شایعه پراکنی
و . . .

برای جزئیات بیشتر ویدیو را مشاهده کنید...