فیلم کارگاه آموزشی داوری سرمایه گذاری بین المللی

آدرس سایت: www.sdil.ac.ir
سایت فروشگاه: www.shahredanesh.com
مدیرعامل: دکتر وحید اشتیاق
لینک ایتا : https://eitaa.com/sdil_ac_ir
لینک سروش: https://sapp.ir/sdil_ac_ir
لینک آی گپ: https://profile.igap.net/sdil_ac_ir
لینک تلگرام: https://t.me/Legal_Research
لینک خرید: https://bit.ly/2Ys5YfO
#وحید_اشتیاق
#فیلم_کارگاه_آموزشی_ داوری_سرمایه_گذاری_بین_المللی
#فیلم_کارگاه_های_آموزشی_حقوق_شهردانش
#پژوهشکده_حقوق
#حقوق
آدرس: کریم خان زند ـ خیابان سنایی ـ خیابان نهم ـ خیابان گیلان ـ پلاک 5 ـ پژوهشکده حقوق شهر دانش
تلفن 02188811581 داخلی 113 و 112