نمونه تدریس پاتولوژی

نمونه تدريس پاتولوژی توسط دکتر شهرام ثابتی متخصص پاتولوژی، هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
سری دی‌وی‌دی‌های ضروریات آزمون دستیاری (رزیدنتی)

براي تهيه كتاب، مجموعه تصويري و ويس با پارسیان دانش تماس بگيريد.
The teaching Pathology by Dr. Shahram Sabeti, The DVD Pack of essential of residency Exam, Parsian Danesh Institute.