دانلود زیرنویس فارسی فیلم The Last Race 2018

مسابقه آخر، تصویری از یک مسابقه اتومبیل رانی در شهر کوچک و قبیله ای از راننده های آبی یخچال است که آن را به خانه می اندازند، تلاش می کنند که بر روی یک سنت مسابقه ای آمریکا قرار گیرند؛ چرا که جهان در اطراف آنها از طریق جهانی سازی و تجاری سازی تبدیل شده است.
برای دانلود زیرنویس فارسی فیلم کلیک کنید