همخوانی شبنم مقدمی در برنامه هم‌رفیق

گفتگوی جذاب شبنم مقدمی در قسمت جدید برنامه همرفیق شهاب حسینی و خوانندگی وی در مقابل تماشاگران را ببینید.
اخبار بیشتر را در سایت https://eghtesaad24.ir دنبال کنید.