09380039391 حقانی- سایبان چادری پارکینگ شهرداری- پوشش سقف پایانه اتوبوسرانی

شرکت #معماری #سازه_چادری_غشا
مجری و طراح زیباترین ایده #سقف و #سایبان_چادری جهت هرنوع فضای کاربری با بهره گیری از تکنولوژی غشاء پیش تنیده پلی استری با رویه #PVC دارای مواد انتی UV دراقصی نقاط #ایران میباشد.