رونمایی خلیل زاده از سند ویژه برای دفاع

جزئیات پرداختی های استقلال به استراماچونی
رونمایی خلیل زاده از دست خط استراماچونی در دفاع از آبی ها