طراحی و ساخت و فروش خط تولید اتوماسیون سنگ نما و کفپوش

مهندس یاشا باقری
09113269239
مهندس ملیکا گرجی
09027553577
www.nanosil.co
www.cement-plast.com
آموزش تولید سنگ آنتیک مصنوعی
• استقامت بالاتر از سنگ طبیعی
قابلیت چسبندگی بیشتر با مصالح سیمانی