آموزش را اندازی PyQtDialog دیالوگ در پایتون - قسمت 2

در این آموزش در محیط پای چارم و با برنامه نویسی پایتون طرز نمایش و ساخت پنجره Qmessage از دیالوگ برای شما گذاشته شده است. گروه نیکان پیشروتک با علاقه فراوان سعی در فراهم ساختن کدهای ساده و مفید برای آشنایی شما با پایتون نموده است. برای دیدن کدهای برنامه به آدرس زیر مراجعه نمایید.
http://nickanpishrotech.rozblog.com/page/PythonQt-RaspberryPi/Part5