حمله به خودروی پلیس با مشعل در آمریکا

یکی از معترضان آمریکایی در شهر سیاتل با مشعل به خودروی پلیس حمله کرده و آن را به آتش کشید.