جهانگیری : هیچکس حق ندارد به انتخاب مرد یزد بی احترامی کند

جهانگیری در رابطه با موضوع سپنتا نیکنام گفت : هیچکس حق ندارد به انتخاب مرد یزد بی احترامی کند