انهدام یکی از بزرگترین باند‌های مواد مخدر

یک باند حرفه‌ای قاچاق مواد مخدر در غرب استان تهران شناسایی و دستگیر شد. بیش ۵ تن از انواع مواد مخدر کشف شده با درستور قضایی امحا شد.