قطعات ضروری جرثقیل

جرثقیل از قطعات مختلفی تشکیل شده است. یکی از مهمترین آنها دنده گردان می باشد. این قطعه در بخش زیرین کابین اپراتور قرار میگیرد و سبب حرکت 360 درجه کابین و بازوی جرثقیل خواهد شد. جهت اطلاع از سایر ویژگی های دنده گردون جرثقیل لطفا از لینک قرارداده شده بازدید نمایید.