امتحان پرسلن پروتز ایمپلنت ثابت و متحرک

اگر شما در مرحله قبل که امتحان فریم بوده است یک امتحان فریم خوبی را انجام داده باشید یعنی به فضای ایمپراکلوزال و کانتکت ها و گیر مکانیکی روکش، نشست لبه مارجین روی خط‌ تراش، همه این‌ها را در نظر گرفته باشید فریمی که امروز در مرحله امتحان پرسلن پروتز ایمپلنت ثابت و متحرک به بیمار تحویل می‌دهید می‌تواند روکش بسیار خوبی باشد و موضوع دیگر اینکه تحویل کار شما رو راحت می‌کند.

https://dmcc.pro/try-in-implant-porcelain/
https://clinicmodern.com/