درخواست ۶۵ رییس دانشگاه علوم پزشکی از وزیر بهداشت برای تعطیلی دو هفته‌ای کشور

دکتر طبرسی، رییس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری در برنامه «چاپ اول» شبکه خبر گفت: دو روز پیش ۶۵ رییس دانشگاه علوم پزشکی در نامه‌ای به وزیر بهداشت تعطیلی ۲ هفته‌ای کل کشور را خواستار شدند.